نمایشگاه بین‌المللی قطعات و لوازم خودرو تهران

شما هم دعوتید به یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات و لوازم خودرو تهران سالن میلاد غرفه *یک* تاریخ 25 الی 28 آبان ماه از ساعت 9 لغایت 17